TIẾNG ANH CHO TRẺ TIỂU HỌC
TIẾNG ANH CHO TRẺ TIỂU HỌC
(TỪ 7 ĐẾN 11 TUỔI)
(25% Giáo Viên Bản Ngữ  Và 75% Giáo Viên Việt Nam )

 


Trình độ Các khoá học Thời gian học 1 buổi Thời lượng khoá học

Học phí 1 tháng

(02 buổi/ 1tuần)

Trẻ 7 - 8 tuổi Family and Friends 1 95 phút 12 tháng 900.000 đ
Trẻ 8 - 9 tuổi Family and Friends 2
95 phút 12 tháng 900.000 đ
Trẻ 9 - 10 tuổi Family and Friends 3
95 phút 12 tháng 900.000 đ
Trẻ 10 -11 tuổi Family and Friends 4
95 phút 12 tháng 900.000 đ
 
Tiếng Anh tiểu học: FAMILY AND FRIENDS (1-4)

-    Thời lượng khoá học: 12 tháng/ 1 cấp độ
-    Dành cho các em độ tuổi 7- 11
-    Đặc điểm khoá học:     
   + Mỗi bài học đều tập trung vào rèn luyện các kỹ năng, từng bước tập trung vào kỹ 
năng viết và dần dần luyện cho các em quen với kỹ năng đọc, viết, nói và hiểu tiếng Anh.
   + Trong mỗi bài học đều có một tiết luyện ngữ âm nhằm giúp các em nhận biết cũng như phát âm tiếng Anh chuẩn.
   + Sau mỗi bài học đều có kiểm tra, đánh giá. Hệ thống bài kiểm tra giúp giáo viên đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
   + Với mỗi cấp độ, học sinh đều làm quen với các bài tập ngữ pháp trong cuốn
Grammar Friends.
 

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo Skype Me™! Tư vấn trực tuyến
0982 199 200
yahoo Skype Me™! Tư vấn trực tuyến
0982 199 200
   0982 199 200


Vui học tiếng anh

Stories
Test
Craft Corner
Songs
Quiz Time
spy on kids phone spy messages iphone how to i spy phone software site phone spy spy cam with iphone client android app to spy on text messages mobile spy for nokia c5 03 spy mobile hacker sms spy track phone messages i spy app iphone android tracking app need to spy i phone how does spy dialer work best spyware without targets phone cell phone how to catch a cheating husband yahoo mobile phone spy software reviews google spy cell phone program nokia c3 mobile tracker maps software spy on how to delete spyware cell phone phone sheriff vs spy bubble phone tapping from india spyware software gps tracking